Βλέμμα στην Ύλη- φωτογραφίες του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Εκδότης: Ανεπίκαιρες εκδόσεις – Γιώργος Σημαιοφορίδης, 1998