Ιταλική Αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα 1912 – 1943

Εκδόσεις: Ολκός, 2002