Προάστεια και Εξοχές της Αθήνας του 1930

Εκδόσεις: Μέλισσα, 2006