περιοδικό Ελληνικές Κατασκευές: Μουσείο Μαστίχας Χίου

τεύχος: Αύγουστος 2016