Ερέτρια, Νέα Ψαρά – Το χρονικό μιας πολιτείας

Εκδόσεις: Μέλισσα, 2009