Έντυπο απολογισμού εταιρικής υπευθυνότητας – φωτογράφιση και σχεδιασμός συνεπτυγμένης έκδοσης

Πελάτης: ΕΛ.ΠΕ., 2013