Εικόνες της Ελλάδας: Θάλασσα

Εκδόσεις: Μέλισσα, 2008