Θεσσαλονίκη 1912-2012: το μέλλον του παρελθόντος

Εκδόσεις: Καπόν, 2012