Στα όρια: νέες αρχιτεκτονικές στην Κύπρο

Εκδόσεις: Καστανιώτης, 2011