Τοπία του Οικείου

Εκδότης: Υπουργείο Πολιτισμού, 1996