περιοδικό Φωτογράφος: αφιέρωμα Ορθογραφίες Γιώργη Γερόλυμπου

Εκδόσεις: περιοδικό Φωτογράφος, τ. 247 – Απρίλιος 2017